Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat op het ogenblik uit 3 leden:

  • Marcel v/d Burgh (voorzitter)
  • Derk te Bokkel (penningmeester)
  • Maarten Heins (secretaris)

Meer informatie is te krijgen bij het secretariaat.

Schuytgraaf febr 2015 -14