Kosten van lidmaatschap en trainingen

Een overzicht van de kosten is hieronder te vinden

Het totaal bedrag is afhankelijk van de activiteiten waaraan je deelneemt. Let wel! De bijdragen kunnen elk jaar aangepast worden op basis actuele ontwikkelingen.

Lidmaatschap

De kosten zijn €30,00 per jaar. Dit is inclusief lidmaatschap van de KNSB en verzekeringen, maar exclusief trainingskosten (zie hieronder). Jeugdlidmaatschap jongeren tot 16 jaar Euro 15,-.

Schaatstraining

Trainingskosten 2020 volgen

Skeelertraining

De kosten zijn €62,50 voor 1 keer per week trainen en 105,00 voor twee keer per week trainen.

Bankrekeningnummer

IBAN: NL82ABNA0461001187 ten name van S.T.G. Rijn IJssel.

Kamer van Koophandel inschrijfnummer

09100853

Vlag